+48 123 506 675

Jak przygotować plik do druku?

Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich
w druku.

 

Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.

 

Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony - konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów* po każdej ze stron.

 

Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.

 

Wszystkie kolory powinny być zamienione na przestrzeń barwną CMYK.

 

Wszystkie czcionki w pliku powinny być osadzone lub zamienione na krzywe.

 

W przypadku prac szytych zeszytowo, liczba stron musi być podzielna przez 4.

Zasady przygotowania pliku do druku:

80 mm

90 mm

40 mm

50 mm

56 mm

linia czarna (linia cięcia):

wyznacza obszar gotowej wizytówki (90x50 mm)

linia czerwona (projekt ze spadami):

określa obszar projektu wizytówki na spad (96x56 mm)

linia niebieska:

określa obszar uwzględniający marginesy, w którym można bezpiecznie umieścić treść dokumentu

(80x40 mm)

grafika na spad:

musi być wypuszczona (zgodnie z naszą specyfikacją)

3 mm poza linię cięcia

96 mm

*spad - jest obowiązkowym elementem projektu, ponieważ jest to obszar, który wychodzi za linię cięcia. Dzięki niemu mamy gwarancję, że przy cięciu żaden element projektu nie zostanie obcięty i że nie zostaną białe, nieestetyczne marginesy.

+48 123 506 675

drukarnia@kopia.pl

Oferta

Kontakt

Punkt nadania i odbioru

Usługi graficzne

Druk cyfrowy